Vapaakuukausia ulosottoon

Ulosmittauksen keskeyttäminen määräajaksi tarkoittaa vapaakuukausia ulosotosta. Jos ulosmittausta on jatkunut yhtäjaksoisesti, tai lähes yhtäjaksoisesti, vähintään yhden vuoden ajan, ulosmittaus voidaan keskeyttää määräajaksi tietyin ehdoin. Näitä ehtoja voi olla yksi tai useampia seuraavasta kolmesta:

  • Jos ulosmittaus on toimitettu tulorajaulosmittauksena.
  • Jos velallisen välttämättömät asumiskustannukset tahi muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksesta jäljelle jäävään määrään nähden liian korkeat.
  • Mikäli keskeyttämiseen on muu erityinen syy.

Vapaakuukausia saa vuodessa kaksi kappaletta, jos velkaa on peritty tulorajaulosmittauksen mukaan. Muussa tapauksessa vapaakuukausia annetaan vain velallisen hänen niin pyytäessä enintään kolme kuukautta vuosittain. Jos hakija suostuu, vapaakuukausia voidaan antaa peräti kuusi kappaletta vuosittain. Jos palkkaa ulosmitataan juoksevan elatusavun tai perittäväksi joutuneen erääntyneen elatusarvon saamiseksi, tai muun saatavan perimiseksi, velalliselle voidaan antaa vapaakuukausia vain hyvin painavasta syystä.