Ulosotto.net

Ulosotto ja elatusapu

Säännönmukaista suurempi määrä varoja ja omaisuutta voidaan ulosmitata, mikäli perittävänä on lapselle maksettava elatusapu tai siihen rinnastettava vahingonkorvaus -- mikäli se on tarpeen palkan maksukautta vastaavan elatusapumäärän suorittamiseksi. Velalliselle on elatusavun perimisestä huolimatta jätettävä vähintään kolmasosa palkasta eikä ulosmittauksessa suojaosuuteen saa kajota.