Suojaa tietojesi eheyttä

Suojaa tietojesi eheyttä

Digitaalisella aikakaudella datasta on tullut elinehto yksilöille, yrityksille ja organisaatioille. Tietojen eheys on ratkaisevan tärkeää luottamuksen, uskottavuuden ja kilpailuedun säilyttämisen kannalta. Varsinkin, jos kyseessä on arkaluontoista tietoa, kuten henkilö- tai pankkitietoja, tietomurtojen ja kyberuhkien lisääntyminen muodostaa kasvavan ja merkittävän riskin tietojen eheydelle. Tässä artikkelissa tutkimme tietojen eheyden käsitettä, siihen mahdollisesti kohdistuvia uhkia ja mikä tärkeintä, käytännön strategioita tietojesi suojaamiseksi.

Mitä tarkoittaa tietojen eheys?

Tietojen eheydellä tarkoitetaan tietojen tarkkuutta, johdonmukaisuutta ja luotettavuutta niiden koko elinkaaren ajan. Tietojen eheyden suojelemisella varmistetaan, että tiedot pysyvät muuttumattomina ja ilman luvattomia muutoksia, poistoja tai korruptoitumista. Tietojen eheyden säilyttäminen on välttämätöntä tiedon oikeellisuuden ja hyödyllisyyden varmistamiseksi ja jotta yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, tarjota laadukkaita palveluita ja noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia.

Tietojen eheys koostuu kolmesta eri osa-alueesta, jotka ovat tarkkuus, luotettavuus ja johdonmukaisuus:

 • Tarkat tiedot eivät sisällä virheitä ja koostuvat oikeista data-arvoista sekä informaatiosta. Tarkkuuden varmistamiseen kuuluu tietojen syöttövirheiden estäminen ja inhimillisten virheiden minimoiminen.
 • Tiedon luotettavuus on tärkeää, sillä tietoon pitää pystyä luottamaan esimerkiksi päätösten ja analyysien tekoa varten. Tietojen luotettavuutta voidaan varmistaa pitämällä tiedot ajan tasalla, sekä vapaana luvattomista muutoksista.
 • Johdonmukaiset tiedot ovat yhtenäisiä ja pysyvät samana eri tietokannoissa, järjestelmissä tai sovelluksissa. Tietojen johdonmukaisuuden ylläpitäminen edellyttää tietojen synkronointia eri alustojen välillä sekä sen varmistamista, että kaikki päivitykset tai muutokset näkyvät kaikissa järjestelmissä samalla tavalla.

Mahdolliset uhat tietojen eheydelle

Tietojen eheydelle on olemassa monia eri ulkoisia ja sisäisiä uhkia. Yleisimmät tietoturvauhat varsinkin yrityksille ovat:

 1. Kyberhyökkäykset: Verkkorikolliset käyttävät erilaisia tekniikoita, kuten hakkerointia, haittaohjelmia ja tietojenkalastelua, päästäkseen luvattomasti käsiksi eri tietojärjestelmiin ja manipuloidakseen tai tuhotakseen tietoja. Haittaohjelmien poistotyökalu ja muut vastaavat ohjelmat voivat auttaa minimoimaan kyberhyökkäyksien aiheuttamia vahinkoja.
 2. Sisäpiiriuhat: Työntekijät, kumppanit tai urakoitsijat, joilla on etuoikeutettu käyttöoikeus, voivat joko tahallaan tai vahingossa vaarantaa tietojen eheyden.
 3. Laitteistohäiriöt: Laitteistovirheet, kuten kiintolevyn hajoaminen tai tallennushäiriöt, voivat johtaa tietojen menetykseen tai vioittumiseen. Ilman asianmukaisia varmuuskopiointi- tai palautustoimenpiteitä laitteistohäiriöillä voi olla vakavia seurauksia tietojen eheydelle.
 4. Ohjelmistovirheet tai -häiriöt: Ohjelmistovirheet tai -häiriöt voivat vahingoittaa tietoja käsittelyn tai tallennuksen aikana, mikä johtaa epätarkkuuksiin ja epäjohdonmukaisuuksiin tiedoissa.
 5. Tiedonsiirto ja tallennus: Tiedot voivat vaarantua siirron aikana tai kun niitä säilytetään haavoittuvissa järjestelmissä, varsinkin jos tiedon salaus tai suojaamiskäytännöt eivät ole voimassa.
 6. Vanhentuneet suojatoimenpiteet: Jos tietoturvatoimenpiteitä, kuten ohjelmistokorjauksia tai virustentorjuntamääritelmiä, ei päivitetä, järjestelmät voivat altistua erilaisille uhille tai hyväksikäytölle.
 7. Pilvipalveluiden haavoittuvuudet: Vaikka pilvipohjainen tallennus ja palvelut ovat käteviä, ne voivat olla alttiina tietomurroille ja luvattomalle käytölle, jos niitä ei ole suojattu riittävän hyvin.
 8. Inhimilliset virheet: Tahattomat virheet, kuten tietojen tahaton poistaminen tai virheellisten tietojen syöttäminen järjestelmiin, voivat vaikuttaa negatiivisesti tietojen eheyteen.

Tietojen eheyden suojaaminen

Tietojen eheyttä on mahdollista suojata erilaisin keinoin, joiden käyttöä sekä kaikkien yritysten että yksityishenkilöiden kannattaa harkita.

Ota käyttöön vahvat käyttöoikeudet

Rajoita pääsyä arkaluontoisiin tietoihin vain valtuutetuille henkilöille roolipohjaisten pääsynvalvontatoimintojen ja monitekijätodennuksen (MFA) avulla. Tarkista käyttöoikeudet säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat nykyisten vaatimusten mukaisia.

Salaa tiedot ja suojaa tiedonsiirto

Käytä vahvoja salaustekniikoita sekä lepotilassa että datansiirron aikana. Salaus suojaa tietoja luvattomalta käytöltä, vaikka ne joutuisivat vääriin käsiin. Käytä suojattuja viestintäkeinoja, kuten HTTPS- ja VPN-protokollia, kun siirrät tietoja verkon kautta. Näin saat suojattua esimerkiksi IP-osoitteesi paikantamisen.

Säännölliset varmuuskopiot ja palautus

Suorita tietojen säännöllinen varmuuskopiointi ja tallenna ne turvallisesti offline-tilassa tai salattuihin pilvipalveluihin. Tietomurron tai järjestelmävian sattuessa sinun on mahdollista palauttaa tiedot nopeasti ja helposti.

Työntekijöiden koulutus ja yhteistyökumppanien turvatoimien arviointi

Järjestä kyberturvallisuustietoisuuskoulutusta työntekijöiden kouluttamiseksi mahdollisista uhista, tietojen eheyden tärkeydestä ja turvallisista tiedonkäsittelykäytännöistä. Arvioi säännöllisesti myös tietoihisi pääsyn omaavien kolmansien osapuolien, kuten toimittajien ja kumppaneiden, turvallisuuskäytäntöjä varmistaaksesi, että he säilyttävät tietojen eheyden samalla tavalla kuin oma yrityksesi.

Valvo ja tarkasta

Ota käyttöön reaaliaikaiset seuranta- ja auditointityökalut havaitaksesi epäilyttävät toiminnot ja mahdolliset rikkomukset. Tarkista lokitiedot ja raportit säännöllisesti luvattoman käytön tunnistamiseksi.

Korjaus- ja päivitysohjelmat

Pidä kaikki ohjelmistot, mukaan lukien käyttöjärjestelmät ja sovellukset, ajan tasalla uusimmilla tietoturvakorjauksilla suojataksesi järjestelmiäsi tunnettuja haavoittuvuuksia vastaan. Yleensä ohjelmistot itse ilmoittavat, kun päivityksiä on tehtävä, mutta kerran viikossa kannattaa manuaalisesti etsiä, onko ylimääräisiä päivityksiä saatavilla.

Käytä tietojen validointitekniikoita

Suorita tietojen vahvistustarkistukset varmistaaksesi saapuvien tietojen tarkkuus ja eheys. Tämä sisältää tietomuotojen, aluerajojen ja riippuvuuksien vahvistamisen mahdollisten virheiden ja tietojen vioittumisen estämiseksi.

Reagointisuunnitelma vahinkotilanteita varten

Kehitä yksityiskohtaiset torjuntasuunnitelmat häiriötilanteissa, jotta voit torjua mahdollisia tietomurtoja tehokkaasti. Näihin suunnitelmiin kuuluu muun muassa järjestelmien eristäminen, asianomaisille sidosryhmille ilmoittaminen sekä elvytystoimenpiteiden nopea käynnistäminen. Lisätietoa aiheesta saa esimerkiksi kyberturvallisuuskeskuksesta.

Tietojen eheys on tärkeä teema nykypäivänä

Tietojen eheys on turvallisen ja luotettavan digitaalisen kanssakäymisen perusta. Kyberuhkien kehittyessä yhä hienostuneemmiksi, tietojen eheyden suojaamisen tulisi olla etusijalla niin yksilöille kuin organisaatioillekin. Ottamalla käyttöön vankan pääsynhallinnan ja salauksen, säännölliset varmuuskopiot ja palautussuunnitelmat sekä jatkuvan työntekijöiden koulutuksen ja valvonnan, voit suojata tietojasi mahdollisilta uhilta varmistaaksesi niiden eheyden koko niiden elinkaaren ajan.

Muista myös, että ennakoiva ja kattava lähestymistapa tietojen eheyteen on avainasemassa asiakkaiden luottamuksen säilyttämisessä ja tietojesi turvaamisessa nykypäivänä.