Palkan suojaosuus

Sellainen palkka, joka maksetaan velalliselle määräajoin ja joka on ulosmitattavissa, palkasta jätetään suojaosuus. Se on velallisen kohdalla hänelle 22,60 euroa päivässä. Lisäksi jos velallisella on hänen elatuksensa varassa olevia omia lapsia, puolison lapsia tai puoliso, heistä kustakin jätetään suojaosuus 8,11 euroa per päivä. Suojaosuus lasketaan kuukaudeksi, 30 päiväksi. Suojaosuuden määrä tarkistetaan vuosittain.

Yhteenveto: velallisen suojaosuus on 678 euroa kuukaudessa. Jos velallisella on yksi huollettava, on suojaosuus 921,30 euroa kuukaudessa.