Maksusuunnitelma

Velallinen voi kirjallisesti sopimalla yrittää palkan ulosmittauksen sijaan, tai elinkeinotulon ulosmittauksen sijasta järjestää ulosottomiehen kanssa maksusuunnitelman. Sen toteutuminen voi olla mahdollista, mikäli ulosottomies katsoo sen olevan järkevä vaihtoehto edellä mainittujen palkan ja elinkeinotulon ulosmittaamisen sijaan. Maksusuunnitelmasta huolimatta mahdollinen veronpalautus voidaan ulosmitata. Lisäksi maksusuunnitelman ohessa voidaan tehdä ulosmittaus ja mikäli velallinen ei kykene suoriutumaan maksusuunnitelman noudattamisesta, maksusuunnitelmaa voidaan joko muuttaa tai siirtyä ulosmittaamaan velallisen omaisuutta.