Suojaa tietojesi eheyttä

Digitaalisella aikakaudella datasta on tullut elinehto yksilöille, yrityksille ja organisaatioille. Tietojen eheys on ratkaisevan tärkeää luottamuksen, uskottavuuden ja kilpailuedun säilyttämisen kannalta. Varsinkin, jos kyseessä on arkaluontoista tietoa, kuten henkilö- tai pankkitietoja, tietomurtojen ja kyberuhkien lisääntyminen muodostaa kasvavan ja merkittävän riskin tietojen eheydelle. Tässä artikkelissa tutkimme tietojen eheyden käsitettä, siihen mahdollisesti kohdistuvia uhkia ja mikä tärkeintä,… Continue reading Suojaa tietojesi eheyttä