Vapaakuukausia ulosottoon

Ulosmittauksen keskeyttäminen määräajaksi tarkoittaa vapaakuukausia ulosotosta. Jos ulosmittausta on jatkunut yhtäjaksoisesti, tai lähes yhtäjaksoisesti, vähintään yhden vuoden ajan, ulosmittaus voidaan keskeyttää määräajaksi tietyin ehdoin. Näitä ehtoja voi olla yksi tai useampia seuraavasta kolmesta: Vapaakuukausia saa vuodessa kaksi kappaletta, jos velkaa on peritty tulorajaulosmittauksen mukaan. Muussa tapauksessa vapaakuukausia annetaan vain velallisen hänen niin pyytäessä enintään kolme… Continue reading Vapaakuukausia ulosottoon

Kuinka pysyä turvassa työssä: Terveydelle vaaralliset kemialliset aineet

Työturvallisuus on työntekijöille kriittistä. Kukaan ei halua joutua sairaalaan työtapaturman takia. Mutta ei ole mikään salaisuus, että moniin töihin liittyy tietty riski. Jotkut ammatit ovat kuitenkin vaarallisempia kuin toiset. Jos työskentelet kemiallisten aineiden kanssa, on tärkeää olla tietoinen riskeistä ja ryhtyä toimiin pysyäksesi turvassa. Tässä artikkelissa keskustelemme kemikaalien kanssa työskentelyn vaaroista ja siitä, kuinka pysyä… Continue reading Kuinka pysyä turvassa työssä: Terveydelle vaaralliset kemialliset aineet