Ulossotto on eduskunnassa viimeksi vuonna 2007 säädetty ja tammikuussa 2008 voimaan tullut toimenpide, jossa velalliselta pyritään saamaan perityksi pääomaa, sille laskettavaa korkoa ja muita kuluja niiden korkojen kera. Ulosottotoimenpiteessä on useita asianosaisia; 1. hakija joka hakee 2. vastaajalta pääomaa takaisin, sekä 3. velkoja joka auttaa hakijaa ulosmittauksessa. Ulosottomiehet ovat kihlakunnanvouteja, joiden alaisina voi olla kihlakunnanulosottomiehiä. Vouti voi delegoida tehtävänsä alaiselleen tai hoitaa tehtävän omatoimisesti.

Kokemuksia ulosotosta

Tähän alle kerätään kertomuksia, kokemuksia ulosotosta. Kertomusten jättäjät esiintyvät nimimerkeillä. Jos haluat jakaa tarinasi muiden kanssa, voit tehdä sen tällä lomakkeella.

“Hei! Tässä totuus tämän päivän hyvinvointi maasta, 100 vuotiaasta herrojen Suomi nimisestä maasta. Olen mies, joka painoi työssä 12 tunnin vuoroa reilu 30 vuotta. No sitten tuli se suuri järistys: aivoverenvuoto. Kaikki normaali elämä katosi sairauden mukana. Työnantaja irtisanoi sairauden vuoksi vakituisen työsuhteen ja rahan tulo loppui. Talo maksettavana, kaksi pientä lasta, ja vielä avioero tähän kaupanpäälle. Joka päivä on taistelua, että saisi ruokaa ja laskut maksettua, mutta näillä minun tuloilla ei ole hurraamista. Laskut alkoi kertyä ulosottoon. Kun terveys on mennyt ja taistelet joka päivä, että pysyis järki päässä, niin onko oikein että ulosotto vie perustulosta (joka on 505,00€/kk) 295,00€/kk? Minusta aivan sairasta touhua. En ole koskaan kiistänyt tai pakoillut velkojani. Kaikki maksan kyllä, mutta tämä kiristäminen, uhkailu, kun muutenkin on ihan tarpeeksi tekemistä että selviäisi joka päivä. Velat on tulleet sairauden aikana. Toimeentulotukea on pakko hakea joka kuukausi, mutta sitähän ei aina saa. Että näin meillä ulosotto toimii. Olen muuten yrittänyt kaikkeni neuvotella asioista uo:n kanssa, mutta ei auta mitään. Seuraavaksi lähtee kirjelmä eduskunnan oikeusapumiehelle. Ymmärrän kyllä että velka on maksettava, mutta minullakin on oikeus ihmisarvoiseen elämään.”

Oikeus ihmisarvoiseen elämään! (Kirjoitti toukokuussa 2017.)

“Minua vi***ti niin paljon ulosottomies, että papautin turpaan niin, että hampaat lähti ja silmävalkuainen tippu. Ei kuulemma ole sen koomin uskaltanut ulosottohommia jatkaa! Penniäkään en maksanut, eivät mitään saaneet, nyt velat vanhentunu!”

Hengen ulosmittaus pahin, rahasta viis (Kirjoitti toukokuussa 2017.)

“Minulta ulosmitattiin Volvo V70 -auto, jota yritettiin ulosmitata rahoitusyhtiön lukuun todella halvalla (680€). Tein Lohjan käräjäoikeuden päätöksestä valituksen Hallinto-oikeuteen, joka katsoi päätöksessään, että auto yritettiin saada minulta liian suureen alihintaan. Että autoliike olisi saanut sen pilkkahintaan itselleen ja minulle olisi jäänyt suuri velka, ja he olisivat käärineet hyvät voitot myydessään sen eteenpäin.

Palautin auton rahoitusyhtiön vapaaehtoisella tilityksellä ja minulta yritettiin todella pilkkahintaan viedä ko. auto. Hallinto-oikeuden päätöksellä 2015 auton arvo avioitiin niin, että en jäänyt siitä maksumieheksi.

Tuntuu olevan eräällä autoketjulla ‘oikeus’ lunastaa autot oikeuden päätöksellä itselleen havalla.”

— Että näin

“Olen ollut ulosotossa yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta. Sitten sain vapaakuukaudet ja tilille kertyi hieman ylimääräistä. Nyt on tili suljettu ja jätetty vain 1300. Tilille on mennyt vain palkka ja työmatkoista saadut korvaukset (km korvaus ja päivärahat) eli nyt on sitten ulosmitattu vapaakuukausien aikana maksetut palkat. Näin toimii HUOLELLINEN ulosottoviranomainen. Nyt ilmoittaudun työttömäksi eli sitten velat maksaa yhteiskunta.”

— Väkisin työttömäksi

“Olen ollut sairaulomalla vakituisesta työstäni liki vuoden. Sain sovittua ulosottoviranomaisen kanssa että kun palaan työeläään, palkastani ulosmitataan määrätty summa. Ulosottoviranomaiset ottivat kuitenkin sairauspäivärahastani suojaosuuden? (Huom. Kelan maksama sairauspäiväraha.)”

— Sydänoperaatiosta selvinnyt

“Omistin kartanon Knummella. Jätin kartanon hoitoon miehelle, johon luulin voivani luottaa. Menin kotiini monen kuukauden jälkeen. Kaikki oli tuhottu ja koko omaisuuteni oli viety roskalavoille. Osakehuoneisto paloi miehen petoksiin! 5,2 miljoonaa hävisi ja arvokas yksityisomaisuus. Tuli yksipuolisia käräjäoikeuden tuomioita, koska ei ollut rahaa puolustautua, eikä uskoa. Kuinka joku voi viedä ja tuhota toisen omaisuuden? Pyydä apua ulosottovirastolta prosessin pysäyttämiseksi: et saa.

— Kartanosta asuntovaunuun

Tietoa ulosottomiehestä

Ulosottomies ei lain mukaan saa ryhtyä hoitamaan hakijan ulosottoasiaa, mikäli hän on esteellinen ennen tapauksen täytäntöönpanoa. Jos ulosottomies havaitsee jossain vaiheessa olevansa esteellinen, hän ei saa jatkaa tapauksen käsittelyä. Ulosottomies voi olla esteellinen, mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen käsiteltävänä olevassa tapauksessa. Samoin esteellisyys muodostuu, mikäli ulosottomies tai hänen läheisensä voi käsiteltävänä olevasta asiasta hyötyä tai kokea vahinkoa. Muitakin esteellisyyden perusteita on. Edellä mainitut ulosottomiehen läheiset tarkoittavat puolisoa tai entistä puolisoa taikka muuta sukulaista, puolisukulaista tai samassa taloudessa asuvaa parisuhteen toista osapuolta. Laissa on huomioitu mahdollisuus yrittää jarruttaa ulosottotoimenpidettä esittämällä perusteettomia väitteitä esteellisyydestä. Sen vuoksi ulosottomies saa lain mukaan selvästi perusteettoman esteellisyysväitteen ratkaista omatoimisesti. Väitteen esittäjän on perusteltava väitteensä esteellisyydestä. Ulosottomiehen on toimittava tehtävässään puolueettomasti ja asianmukaisesti. Hänen on hoidettava täytäntöönpanotehtävänsä ripeästi ja tehokkaasti niin, ettei vastaajalle tai sivullisille koidu tarpeetonta haittaa. Ulosottomiehen on myös omatoimisesti muistettava antaa, sekä tietenkin erikseen pyydettäessä annettava, taitoja oikeudesta pyytää rajoittamaan ulosoton määrää. Myös muita ohjeistuksia ulosottoasiasta häneltä on oltava saatavilla. Ulosottomies ei saa ostaa tai hankkia muutenkaan suoraan tai edes välikäsien katuta sellaista omaisuutta, jonka ulosmittaamisessa hän on ollut osallisena.

Ulosottomies saa etsiessään velallisen ulosmitattavaa omaisuutta avata ovia ja avata ja avauttaa lukkoja. Hän voi käyttää myös voimatoimia sekä saada perustelluissa tilanteissa poliisilta virka-apua. Esimerkiksi jos velallinen asettuu vastarintaan estääkseen ulosottomiehen toiminnan, hän voi pyytää virka-apua poliisilta. Jos velallisena on alle 18-vuotias henkilö, ulosottomiehen on tehtävä ilmoitus velallisen kotipaikkakunnan holhousviranomaiselle eräitä lain 91 §:ssä mainittuja toimia varten. Tätä ilmoitusta ei voi tehdä mikäli kyseessä on vahingonkorvaussaatavat.

Kun henkilöllä on mennyt luottotiedot, hänelle tulee seinä vastaan silloin kun on tarkoitus tehdä jokin suurempi ostos, kuten yrittää ostaa auto tai tietokone osamaksuna, ja myös missä tahansa muussa tilanteessa, jossa tarvitaan luottoa. Luottotietomerkintä ei tietenkään vaikuta tavanomaisten ostosten tekemiseen pankkitilillä olevilla varoilla, mutta esimerkiksi ruokakaupassa maksettaessa ostokset on tyypillisesti lompakossa debit-kortti, ja Trustly-kasinolla pelattaessa ei voi kuluttaa yli tilillä olevien varojen.

Ulosottorekisteri

Ulosottorekisterissä tiedot Suomen lain mukaan säilyvät vuosien ajan. Asianhallintatiedot säilyvät 30 vuoden ajan alkaen siitä päivästä, kun tapaus on pantu vireille. Erityistiedot säilyvät 10 vuoden ajan merkinnän tekemisestä, mutta ne saatetaan poistaa aikaisemminkin jos tiedoille ei enää ole tarvetta. Paikalliselta ulosottoviranomaiselta on mahdollista saada tietoja nimetystä henkilöstä ulosoton tietojärjestelmästä. Esimerkiksi luottotietotoimintaa harjoittava taho voi saada ulosottomieheltä tietoja viimeisten kahden kuukauden ajalta eräistä ulosottoasioista eräin ehdoin.

Ulosmittaus

Velka tai muu saatava voi mennä ulosottoon, kun ulosottoperusteet täyttyvät. Esimerkiksi maksamatta jäänyt elatusapu voi mennä ulosottoon. Ulosmittaus voidaan tilapäisesti tai kokonaan keskeyttää. Määräaikainen keskeytys tunnetaan nimityksellä vapaakuukausi. Käräjäoikeus voi langettaa erilaisia ulosottotoimenpiteitä käynnistäviä toimenpiteitä, kuten maksutuomion, jolloin velallisen omaisuutta ulosmitataan. Ulosmitattua omaisuutta voidaan myydä ilman velallisen suostumusta, tosin vain jos omaisuuden arvo on sellaista laatua, että se alentuu nopeasti, tai mikäli omaisuuden hoitamisesta koituvat kulut ovat korkeat. Käräjäoikeus voi lisäksi tehtä tuomion luovuttaa irtainta omaisuutta hakijalle.

Ulosottomies voi lisäksi kehottaa velallista antamaan vaatteissaan tai muuten yllään olevan omaisuuden, mikäli omaisuus ei ole arvoltaan aivan vähäinen. Jos velallinen ei suostu luovuttamaan omaisuutta, ulosottomies saa ottaa sen haltuunsa omatoimisesti. Lisäksi velallisen omaisuutta voidaan ulosmittauksen toimittamiseksi etsiä velalliselle kuuluvasta rakennuksesta, säilytyspaikasta, ajoneuvosta tai kulkuneuvosta, ulkotiloista ja sisätiloista. Myös sivullisen hallussa olevista edellä mainituista paikoista voidaan etsiä jos on syytä arvella hänen osallistuvan velallisen omaisuuden piilotteluun. Velallisen asunnossa voidaan tehdä etsimistoimia ilman velallisen suostumusta. Sama pätee sivullisen asunnon penkomiseen, mutta sivulliselle on toki annettava ensin mahdollisuus luovuttaa velallisen omaisuus ulosmitattavaksi.

Palkan ulosmittaus

Palkkaa voidaan ulosmitata. Siitä jätetään ulosmittaamatta kohtuullinen korvaus matkakuluista, omassa omistuksessa olevien työvälineiden käyttämisestä sekä työn tekemisen kannalta välttämättömistä kustannuksista. Sellainen omaisuus, jonka arvo perustuu joko pörssinoteeraukseen (esimerkiksi osakkeet) tai sattumanvaraiseen seikkaan (esimerkiksi lottovoitto), voidaan ulosmitata kokonaan. Palkkaan liittyvät säädöksen pätevät myös eläkkeeseen ja sairauspäivärahaan, tekijänoikeudesta tai patentista tai muusta vastaavasta maksettavaan korvaukseen sekä apurahaan. Lue lisää palkan suojaosuudesta.

Auton ja aluksen ulosmittaus

Myös kiinnityskelpoinen auto voidaan ulosmitata. Samaten voidaan ulosmitata vene ja ilma-alus, kuten lentokone.

Mitä ei saa ulosmitata?
  • Eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen myönnettyä avustusta tahi korvausta.
  • Kivusta, särystä tai muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta, kärsimyksestä taikka sairaanhoitokustannuksista, hautauskustannuksista tai henkilövahingoista aiheutuneista kuluista saatua korvausta.
  • Valtiolta vapauden menetyksen johdosta maksettua korvausta.
  • Oikeudenkäynnin viivästymisen tai kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen valvontaelimen toteaman loukkauksen vuoksi maksettua korvausta tai hyvitystä.
  • Sellaista omaisuutta, jota lain mukaan ei saa luovuttaa.
  • Opiskeluun, tutkimukseen tai muuhun sellaiseen verrattavan toiminnan aiheuttamien kustannusten kattamiseen myönnettyjä varoja, jotka julkisyhteisö tai yleishyödyllinen yhteisö taikka säätiö on henkilölle myöntänyt.
  • Lisäksi mikäli ulosottomies arvioi, ettei hakija tulisi saamaan velalliselta vähäistäkään määrää ulosmitatuksi, voidaan velalliselta jättää muuta omaisuutta ulosmittaamatta. Toisaalta tässä on miekan terän toinen puoli: jos katsotaan, että olisi kohtuutonta jättää perimättä edes vähäistä omaisuutta velkojan kannalta, omaisuutta voidaan ulosmitata.
Missä järjestyksessä velalliselta ulosmitataan omaisuutta?

Lain mukaan omaisuutta tulee ulosmitata seuraavassa järjestyksessä:

  1. Raha tai rahasaatava, palkka, eläke tai muu toistuvaistulo. Tähän lukeutuvat myös realisoidut virtuaalivaluuttojen, kuten bitcoinin, myyntitulot, kuten myös ulko- ja/tai kotimaisen nettikasinon tilittämät voittorahat.
  2. Muu irtain omaisuus.
  3. Kiinteä omaisuus, poislukien omaisuus, jota velallinen tarvitsee asunnokseen tai toimeentulon hankkimiseksi, sekä liike- ja elinkeinotoiminnan jatkamisen kannalta välttämättömät tuotantovälineet.

Ulosotossa on käytössä erilaisia perintäkeinoja. Niitä ovat maksukehotuksen lähettäminen, palkan ulosmittaus ja omaisuuden ulosmittaus. Ulosottomies pyrkii siihen, että velallinen hoitaa velkansa vapaaehtoisesti. Mikäli maksua ei suoriteta, on vuorossa järeämmät aseet: palkan, eläkkeen, omaisuuden ja elinkeinotulon ulosmittaus. Joskus voi käydä niin, että pelaaminen tuottaa velkoja, jolloin ulosotto voi tulla kyseeseen. Sivuiltamme löydät esittelyjä turvallisiin nettipeleihin, casino bonukset, uudet kasinot. Jos olet kiinnostunut muista uutisista ja viihteestä suosittelemme hilavitkutin.com sivustoa, jossa on jokaiselle jotakin mielenkiintoista luettavaa.